Επισκόπηση Δράσης

Το διεθνές ερευνητικό κέντρο CARDET σε συνεργασία με την εταιρεία INNOVADE έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωση του έργου «Παραγωγή και έκδοση ενημερωτικού Οδηγού για την παρούσα κατάσταση στη χώρα καταγωγής/ διαμονής υπό επιστροφή προσώπων» (Δράση  3.1.3., Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2011). Το έργο ανατέθηκε στην κοινοπραξία μετά από ανοικτή πρόσκληση του Κλάδου Ταμείων Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εσωτερικών και προβλέπει παραγωγή και έκδοση 3 ενημερωτικών Οδηγών για την παρούσα κατάσταση στη χώρα καταγωγής/διαμονής. Αυτές οι χώρες είναι η Κίνα, η Γεωργία και η Τουρκία και οι οδηγοί θα αναπτυχθούν στα αγγλικά και στις ανάλογες εθνικές γλώσσες της κάθε χώρας.  Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών (75%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (25%) και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2011.

Περισσότερα...

Μεθοδολογία

Η δράση θα υλοποιηθεί μέσα από δυο βασικά στάδια, πέραν της Διαχείρισης της Δράσης και της Διάχυσης Αποτελεσμάτων. Τα στάδια αυτά είναι τα εξής:

  1. Έρευνα, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του Περιεχομένου 
  2. Εικονογραφικός Σχεδιασμός και η ψηφιακή και έντυπη Ανάπτυξη του Ενημερωτικού Πακέτου 

Τα δυο πιο πάνω στάδια θα υλοποιούνται παράλληλα και θα αλληλεπιδρούν ώστε το περιεχόμενο του κάθε Οδηγού και ο εικονογραφικός σχεδιασμός του ναι είναι κατανοητός, σαφής, πρακτικός και χρηστικός για την ομάδα στόχου.

Περισσότερα...

Περιεχόμενο Οδηγών

Η βασική θεματολογία του κάθε οδηγού θα είναι η εξής:

  • Βασικά επαγγέλματα με ζήτηση στη χώρα καταγωγής
  • Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρονται στη χώρα καταγωγής
  • Προγράμματα οικονομικής χρηματοδότησης/στήριξης (στεγαστικά/εκπαιδευτικά/επαγγελματικής επαναδραστηριοποίησης) τα οποία προσφέρονται από τις κυβερνήσεις ή/και διεθνείς οργανισμούς στη χώρα καταγωγής
  • Υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται στη χώρα καταγωγής (π.χ. υπάρχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη)
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες που προσφέρονται στη χώρα καταγωγής (π.χ. αν υπάρχουν δημόσια σχολεία, δωρεάν εκπαίδευση, υποχρεωτική εκπαίδευση)
  • Στοιχεία επικοινωνίας για οργανισμούς/υπηρεσίες που προσφέρουν τα πιο πάνω προγράμματα (π.χ. τηλέφωνα, τηλεομοιότυπα, διευθύνσεις, σημεία επαφής, ηλεκτρονικές διευθύνσεις)
Περισσότερα...