Επισκόπηση Δράσης

Το διεθνές ερευνητικό κέντρο CARDET σε συνεργασία με την εταιρεία INNOVADE έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωση του έργου «Παραγωγή και έκδοση ενημερωτικού Οδηγού για την παρούσα κατάσταση στη χώρα καταγωγής/ διαμονής υπό επιστροφή προσώπων» (Δράση  3.1.3., Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2011). Το έργο ανατέθηκε στην κοινοπραξία μετά από ανοικτή πρόσκληση του Κλάδου Ταμείων Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εσωτερικών και προβλέπει παραγωγή και έκδοση 3 ενημερωτικών Οδηγών για την παρούσα κατάσταση στη χώρα καταγωγής/διαμονής. Αυτές οι χώρες είναι η Κίνα, η Γεωργία και η Τουρκία και οι οδηγοί θα αναπτυχθούν στα αγγλικά και στις ανάλογες εθνικές γλώσσες της κάθε χώρας.  Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών (75%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (25%) και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2011.

Ο βασικός στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη οδηγών με υψηλές προδιαγραφές, οι οποίοι να παρέχουν πληροφορίες στα υπό επιστροφή πρόσωπα για την παρούσα κατάσταση στη χώρα καταγωγής τους, σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης της διαδικασίας επανένταξης τους. Ταυτόχρονα, το υλικό που θα παραχθεί θα είναι βοηθητικό των προσπαθειών που καταβάλλουν οι αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα για εξομάλυνση της διαδικασία επανεισδοχής στις χώρες καταγωγής.