Συνεργάτες

CARDET LogoΤο CARDET (Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology) είναι ένα ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό κέντρο. Έχει εγγραφεί επίσημα στις 15 Οκτωβρίου 2004 στον Έφορο Εταιρειών. Το νομικό του καθεστώς είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, limited by guarantee, με αριθμό εγγραφής ΗΕ153022. Έχει επίσημα λάβει το καθεστώς του ερευνητικού φορέα από το Κυπριακό Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Το κέντρο στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης.

Κύριοι στόχοι του οργανισμού είναι:

  • Η ανάπτυξη και εφαρμογή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην εκπαίδευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη
  • Η μελέτη και παροχή λύσεων σχετικά με την εκπαίδευση, την υγεία, το περιβάλλον και την κοινωνία
  • Η παροχή λύσεων σχετικά με τις ανάγκες μάθησης που αντιμετωπίζονται από σχολεία, επιχειρήσεις και βιομηχανίες και την κοινωνία γενικότερα
  • Η παροχή υπηρεσιών έρευνας, αξιολόγησης, και κατάρτισης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, και ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς
  • Η προώθηση πρωτοβουλιών σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που να ενσωματώνουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών
  • Η διευκόλυνση της ανάπτυξης των συνεταιρισμών και συνεργασιών μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών παγκοσμίως
  • Η προώθηση της μελέτης οπτικοακουστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις επιδράσεις των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας

Η ομάδα του κέντρου αποτελείται από βετεράνους σύμβουλους και επιστήμονες με πολύχρονη διεθνή πείρα στην ανάπτυξη και αξιολόγηση μαθησιακών αναγκών σε διάφορους τομείς. Το κέντρο έχει αναπτύξει και εφαρμόσει προγράμματα και μεθόδους αξιολόγησης σε περισσότερες από 20 χώρες και έχει συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς όπως την ΟΥΝΕΣΚΟ, την Κοινοπολιτεία Μάθησης και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Η εκτενής εμπειρία της ομάδας σε έρευνες και αξιολογήσεις καθώς και το άρτια ακαδημαϊκά καταρτισμένο προσωπικό είναι σε θέση να διεξάγουν μία ολοκληρωμένη, έγκυρη και αξιόπιστη έρευνα αναγκών των ομάδων στόχου και να παρουσιάσουν σχετικές εισηγήσεις. Επίσης, το κέντρο είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της Κύπρου στον διεθνή οργανισμό Social Watch και ετοιμάζει ετήσιες έρευνες και εκθέσεις για συναφή θέματα.

www.cardet.org

 

InnovadeH εταιρεία INNOVADE LI Ltd είναι μια ανεξάρτητη, μικρομεσαία επιχείρηση που εδρεύει στην Κύπρο και εστιάζεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα έρευνας, αξιολόγησης, στρατηγικού σχεδιασμού, ηγεσίας, και διεύθυνσης. Η εμπειρία της τα τελευταία χρόνια, σε σημαντικά προγράμματα την καθιστά έμπειρη σε θέματα που αφορούν το συντονισμό, σχεδιασμό και υλοποίηση έργων αλλά και στην έρευνα πεδίου. Λόγω της εμπειρίας της, θα συνεισφέρει στη συλλογή και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων.

www.innovade.eu